Cesurlar Oymağı

Liderler

Ahmet Ergani
Oymakbaşı

Tilki Obası

Eren Ergül
Obabaşı - I. Aşama İzci
Enis Mete Demirel
Aday
Ömer Baki Koçoğlu
I. Aşama İzci
Mehmet Emin Alkaya
Aday
Ömer Karaketir
I. Aşama İzci
Muhammed Kadir Sönmez
Obabaşı Yardımcısı - I. Aşama İzci

Yılan Obası

Haşim Yahya Gözüm
Obabaşı - I. Aşama İzci
Abdullah Çolak
I. Aşama İzci
Ömer Doruk Tuncer
Aday
Mehmet Emin Can Karataş
I. Aşama İzci
Ömer Faruk Gözüdik
Obabaşı Yardımcısı - Aday