Ateş ve Ocaklar

İyi bir ateşin yakılabilmesi ön hazırlık ve dikkat gerektirir. Önce ateşin yakılacağı yerin tespiti. malzemelerin toplanması, güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir.

Ateş yakmayı düşündüğünüz bölgeyi dikkatle inceleyiniz. Ateş yakmanızı yasaklayan bir levha vb. işaret var mı? Özel bir alan ise sahibi izin veriyor mu?

Ateşi yakacağımız yer, ağaç altlarından uzak, çevresinde kolay tutuşabilir cinste yanıcı madde bulunmayan, çadırlardan uzak, rüzgarın yönüne uygun alanlarda olmalıdır. Ateş yakacağımız alanın en az 2-3 metre çapındaki bölümü temizlenerek yangın ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. Ateşin yakınında, tehlike anında kullanılmak üzere söndürücü madde bulundurulmalıdır.

Ateş alanının çevresi kolay patlamayacak taşlarla çevrilmeli, zaman yeterli ise taşların üzeri çamurla sıvanarak risk azaltılmalıdır.

Ateşin Söndürülmesi

Ateş yandığı sürece başında mutlaka birinin bulunması, işimiz bittiğinde de dikkatle söndürülmesi gerekir. Ateşin söndürülmesinde genellikle kum veya toprak, su, kürek kullanırız.

Önce ateş bir araya toplanır. Üzerine kum veya toprakla kapatılır. Kürekle bastırılarak topraktan hava alması önlenir. Böylece toprağın soğuması ve hava alması önlenir. Daha sonrada da su çiselenerek toprak iyice ıslatılır. Böylece toprağın soğuması ve hava alması kesinlikle önlenmiş olur. Daha emin olmak için üzeri taşlarla kapatılabilinir. Zaman. zaman da kontrol edilmelidir.

Yıldız Ateşi

Odunlar yerde yıldız biçiminde çatılır. Yer hafifçe derinleştirilir. Odunların uçları yandıkça birbirine yaklaştırılarak devamlılığı sağlanır. Daha çok ısınma amaçlı olarak kullanıldığı gibi; hafif ısı gerektiren yiyeceklerin pişirilmesinde de kullanılır.

Yansıtıcı Ateş

Yanan bir ateşin önüne yassı bir taş veya ağaçlardan yapılacak reflektör (Yansıtıcı) yardımıyla ısınan bir yöne gitmesinin sağlamak amacı ile kullanılır. Şiş. izci simidi pişirmek ve çadır, barınak ısıtmak için elverişlidir.

Avcı Ateşi

Rüzgarın estiği yönde konulmuş iki kütük, tuğla vb. arasında yakılan ateş çeşididir. Yükseltilerin arasında hava esintisi olduğundan ateş rahatlıkla yanar. Üzerinde kızartma, şiş, tencere, tava kullanılabilir.

Balkon Ateşi

Üst üste ve birbirine paralel olarak konan kütüklerin tutuşturulması ile elde edilir. Çok uzun süreli ısı elde etme metodudur.

Hendek Ateşi

Yere dikdörtgen şeklinde bir çukur kazılır, ateş çukurun içinde yakılır. Çukurun bir ucu yukarıya doğru eğimlidir. Bu eğim hava alması ve odun takviyesi için gereklidir. Üzerinde tava, tencere vb. kullanılabilir.

Eskimo Ateşi

Kar, buz, nem veya suyun olduğu ortamlarda yere dört kazık çakılarak basit bir masa yapılır, üst yüzeyi kalın dallarla kapatılarak üzeri çamurla sıvanır. Daha sonra üzerinde ateş yakılarak yemekler pişirilir. Bu yöntemle sal üzerinde de ateş yakmanız mümkündür.

Yörük Ateşi

Üç uzun dal yardımı ile bir idam sehpası hazırlanır. Ortasından yere doğru taşıyıcı bölüm sallandırılır altta yakılan ateş yardımı ile yemek pişirmek, çay demlemek mümkündür. Ortadaki taşıyıcı bölüm, ateşin gücüne göre aşağı yukarı hareket edebilmelidir.

Kamp Ateşi

İzci kamplarında akşamları ateş yakılır ve tüm lider ve izciler bu ateşin etrafında yerlerini alırlar. Kamp ateşi adı verilen bu toplanma, eğitim / eğlence amaçlı olarak önceden planlanır. Her ateşin önceden belirlenmiş bir teması vardır. Bu tema / konu ikindi saatlerinde izciye duyurulur. Her oba bu temaya / konuya uygun bir sunum / skeç hazırlar.

Kamp ateşleri aşağıdaki içeriklerle de yapılabilir;

  • Eğitim amaçlı
  • Folklorik konulu (ilini tanıtma, halk oyunları vb.).
  • Edebi eserleri tanıtma, yorumlama.
  • Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz’ü canlandırma.
  • İzcilik türelerinin dramatize edilmesi vb.
  • Eğlence kamp ateşi.

Kamp Ateşi Amacı

Eğitim amaçlı kamp ateşi: Ana amaç izcilerin ateş yardımı ile ilgilerini toplayarak verilmesi gereken dersi işlemek. B.P. “Ben, en verimli derslerimi kamp ateşinde yaptım” der. Her ocakbaşı da kamp ateşinin bu rahatlığından yararlanmalıdır.

Tema kamp ateşi: Verilen bir temayı yorumlamak, kısa zamanda gerekli hazırlıkları yaparak gösteriyi tamamlamak esastır. Kampın asıl amacı da temalı olabildiği gibi bir kampın belli bir süresinde de tema işlenebilir. Önemli olan verilen konunun kavranıp sergilenmesidir.

Eğlence kamp ateşi: Asil amaç öğrenirken eğlendirmektir. İzcilik prensipleri içinde kampta bulunanları birlikte eğlendirmek, kaynaştırmak, kişilerin yeteneklerini sergileme fırsatı yaratmaktadır.

Final (Veda) kamp ateşi: Kurs veya kampın son gecesi yapılır, faaliyeti bir anlamda değerlendirme fırsatı yaratır. Kişilerin birlik, beraberlik içinde neler yapabileceği meydana çıkar.

Kamp Ateşi İçin Yer Seçimi

  • Düz, kuru bir zemin üzerine batık, tabure, sandalye veya kütük vb. oturma düzeni sağlamaya elverişli, kişilerin rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortam.
  • Kamp çevresinde hafif eğimli bir alan varsa anfitiyatro şeklinde değerlendirilebilir. Aşağı kısımda gösteri yapılırken: yukarıda oturanlar daha rahat bir şekilde izleyebilirler.
  • İlgiyi dağıtmayacak, kamptan pek fazla uzak olmayan, sert rüzgarlara kapalı, ateşin çevreye zarar vermeyeceği alanlar en uygundur.

Ocak Çeşitleri

Üç Ayaklı Ocak (Sacayağı Tipi Ocak)

Bu tür ocak tek bir tencere ya da tava için uygundur. Böyle bir ocağı hazırlamak için hazırladığın odunların etrafına uygun boyda üç kaya koyman yeterli Üç metal çadır kazığını yere çakarak da böyle bir ocak elde edebilirsin.

Avcı Ocağı

Eğer yakınlarda bir yerde ya da kampta kütükler varsa bu kütükler avcı ateşi yakmak için kullanabilirsin. Bunun için iki kütüğü tencerelerin üzerine koyabileceğin biçimde yan yana koy. Ateş koyduğun kütükleri iç taraflarından yakacağı için yanan kütükler zaman zaman yenileri ile değiştir.

Kaya Ocağı

Kaya ocağını hazırlamak için kuru ve düz kayalar seçmen gerekir. Seçtiğin bu kayaları tencerelerin üzerinde durabileceği kadar yakın olarak iki sıra halinde yerleştir. Kayaları seçerken ufalanmayan ve yaş olmayanları bul, bu konuda çok dikkatli olmalısın, yoksa kayalar ısındığında patlar ve sen ya da arkadaşların yaralanabilirsin.

Kuzine Modeli Ocak

Yere çukur açılarak içi sıvanır. üzerine ızgara veya saç konularak yan çevresi ve üzeri kapatılır. Dumanın rahatlıkla çıkabileceği baca tamamlanarak ateş yakılır. Izgarasında yemek pişirmek, ekmek yapmak. ön çıkıntısında da su kaynatmak mümkündür. Çok kullanışlı bir modeldir. Havayı rahatlıkla alması gerektiği unutulmamalıdır.

Hendek Ocağı

Rüzgarlı bir günde hendek ocağı, toprak yüzeyinde kurulan diğer ocaklardan çok daha uygun ve güvenli olacaktır. Böyle bir ocak yapabilmek için bir kürek genişliğinde ve tencere uzunluğunda bir hendek kaz. Kazarken üzerinde bitki örtüsü olan toprağı bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde kalıplar halinde çıkarmayı unutma. Ateşin hava alması için hendeğin rüzgara bakan tarafını genişlet.