Kamp Çeşitleri

Ara Kamplar / Ünite Kampları: Oymak yada oba olarak yapılan kamplarda izcilerin liderlerini ve birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları hedeflenir. En az bir gece iki gün, en çok on gün sürer.

Kulüp kampları: İzcilerin, bir program doğrultusunda gerçekleştirdikleri kamplardır. Bu kamplar oba, ekip veya ünitelerin bağlı bulundukları üniteler, kulüpler ile izcilik il temsilciliği ve federasyon onayı ile gerçekleştirilir. Kulüp kamplarına Türkiye İzcilik Federasyonuna lisanslı olan, kulübünün ünitelere kayıtlı bütün izcileri, liderleri ve izcilik gönüllüleri katılabilir.

Mahalli Kamplar: Ünite ve Kulüp kampları ile ilk kamp tecrübelerini kazanan izcilerin, aynı ilde faaliyet gösteren diğer ünite, kulüplerdeki izcilerle bir araya gelip arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla, izcilik il temsilciliği tarafından Federasyon onayı ile düzenlenen kamplardır. Mahalli bir kampa katılacak lisanslı kişilerin aynı türden (Hafta sonu kampı, Uzun süreli kamp) bir ünite, kulüp faaliyetine katılmış olma şartı vardır.

Bölgesel Kamplar: Birbirine yakın illerin izcilerini bir araya getirmek, onların daha tecrübeli liderler ve daha gelişmiş programlarla eğitilmelerine imkân sağlamak amacıyla bölge direktörlüğü tarafından düzenlenen kamplardır. Ulusal Kamplar: Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen ve Federasyon tarafından belirlenin şartlara uygun izcilerin katılımına açık olan kamplardır. Katılımcı bütün izci, lider ve izcilik gönüllülerinin daha önce en az uzun süreli bir ünite veya kulüp, en az bir uzun süreli mahalli kampa katılmış olması şartı vardır.

Uluslararası Kamplar: Dünya İzcilik Teşkilatı, buna üye ülkelerin teşkilatlarınca ve Dünya İzcilik Teşkilatının Türkiye Temsilcisi Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kamplardır.

Kamp Yerinin Seçimi

 • Ulaşım yoluna yakın olmalıdır. (3-5 km).
 • Tehlikeli yerlerden uzak olmalı (Uçurum, yar bataklık, heyelan bölgesi, açık kuyu, trafo merkezi, askeri atış alanı, yüksek gerilim hattı vb.)
 • Su temini kolay olmalıdır.
 • Acil durumlarda sağlık, güvenlik birimlerine ulaşım imkanı veren yerde olmalı.
 • İzcilik etkinliklerine elverişli olmalı.
 • Çok kalabalık ve gürültülü olmamalı.
 • Yırtıcı hayvan tehlikesi olmamalıdır.
 • Köy, kasaba ve şehir içinde ve piknik alanında olmamalıdır.
 • Gece gündüz arasında büyük ısı farkı olmamalı, nem oranı düşük olmalı ve taban suyu yüksek olmalıdır.
 • Yağmur ve sel taşmalarından korunaklı olmalıdır.
 • Kara yoluna yakın olmamalı, yamaç ve bayır olmamalı, düz alanlar tercih edilmelidir.
 • Bahçe ve tarla kenarı olmamalıdır.

Kamp Öncesi Hazırlıklar

 • Kamp yapmayı düşündüğünüz alanı önceden görüp inceleyiniz.
 • Gerekli resmi başvuru ve yazışmaları yapınız.
 • Kampın yerleşim planını hazırlayarak tüm birimleri yerleştiriniz.
 • Kampın yeri, programı, iş bölümü konularında liderlere bilgiler veriniz.
 • Kamp için gerekli malzemeleri temin ederek depolayınız. Eski malzemelerinizi kamp için hazırlayınız. Gerekli bakım ve onarımlarını yapınız.
 • Kamp eğitim programını, zaman çizelgesini, talimatları, yemek listesini, yapılacak uygulamaları planlayarak dosyalayınız.
 • Duyuru panolarını hazırlayınız.
 • Kamp personeli ile toplanarak koordinasyonu geliştiriniz.
 • Kamp bütçesini belirleyiniz.
 • İzciler için veli izin belgelerini hazırlayınız, veli imzası alarak arşivleyiniz.
 • Velilere kampın açık adresini, programını, diğer özellikleri ile toplanma/dağılma yeri ve gidiş – dönüş gün ve saatini bildiriniz.

Kamp Başında Yapılacak İşlemler

 • Kampa ne zamanından önce ne de geç git. Kampa bildirilen gün ve saatte git.
 • Kampa intibak etmek için elinden geleni yap.
 • Kamp yöneticileri ile tanış.
 • Kampa gelecekleri karşılamak için planlama yapınız.
 • İlk gün programı uygulayınız. Boşluk yaratmayınız.
 • Açılış töreni yaparak kampçılarla tanışınız.
 • Yüzme, oyun alam ve kamp sınırlarını belirleyiniz.
 • İzcilerle ve liderlere sağlıklı yaklaşınız.
 • Kurallara önce siz uyunuz.
 • Daima dikkatli ve uyumlu olunuz.
 • Kampçılara, kampla ilgili bilgiler veriniz.
 • Zamanından önce gelenlere anlayışlı davranınız.
 • Kampçı sayısını ikinci gün telefonla Bakanlığa bildiriniz.
 • Zaman, zaman kampı ilaçlatınız, suları tahlil ettiriniz, çöpü zamanında aldırınız. Bulaşıkların sağlıklı yıkanmasını sağlayınız.
 • Kamp defterini günlük yazınız, raporlarınızı zamanında hazırlayınız.
 • Kampta iletişim sağlıklı olmasına ve hiyarerşik düzeninin yaşamasına özen gösteriniz.

Kamp İçinde Yapılacak İşler

 • Programı sıkıcılıktan kurtararak, canlı çalışma ortamı yaratınız.
 • Gezileri iyi düzenleyiniz. Masraftan kaçınınız, gezi yerlerini alternatifleri ile belirterek oylamaya sunun çoğunluğa siz de uyunuz.
 • Kampınıza protokolü ve velileri davet ediniz, gerekli bilgileri veriniz.
 • Oba veya çadır teftişlerinde adil ve dikkatli olunuz. Amaç, yıkıcı olmak değil, eğitimdir. Ödül ve cezayı dengeleyiniz.
 • Kampçılara yakın olunuz, onları anlamaya çalışınız.
 • Nöbetçi lideri yalnız bırakmayınız, gürültüden kaçınız.
 • Beslenmenin sağlıklı olmasına özen gösteriniz.
 • Her konuda tutumlu olunuz, israfı önleyiniz.
 • Kamp albümü, faaliyet dosyası, bülten, hatıra anma vb. hazırlayınız.
 • Lideri iş başında eğitmek için kampın yarattığı fırsatları kaçırmayınız.
 • Doktorun eğitim ve yüzme saatlerinde sizinle olmasını sağlayınız.
 • Serbest, grup ve genel kamp ateşleri programlarını dikkatli hazırlayınız.
 • Basım kampta rahatlatınız.
 • Toplantılarda alınan kararları uygulayınız, gelişmeleri izleyiniz, önerileri dikkate alınız, eleştiriden kaçınmayınız.
 • Kamp süresince yapılan değerlendirmeler ışığında ödülleri dağıtınız.
 • Tüm kadronun kamptan mutlu ayrılmasını sağlayınız, ayrılma anında hazır bulununuz ve herkesi uğurlayınız.

Kamp Sonunda Yapılacak İşler

 • Kampın eşya ve malzemelerini dikkatle toplayınız.
 • Gerekli temizlik çalışmalarını yaptırınız.
 • Aldığınız geçici malzemeleri zamanında ve sağlam olarak iade ediniz. Kırılan ve bozulanların yenilerini alınız.
 • Kamp sonu raporunu duygularında değil, mantığınla yaz.
 • Kampın sonunda yaptığınız değerlendirmelerde başarılı olanların okul veya kurumlarına teşekkür yazıları gönderiniz.
 • Malzemeleri bir sonraki kampta da kullanacağınızı düşünerek dikkatli depolayınız, kırılma, bozulma ve çürümelere karşı önlemler alınız.

Kamp Başında Liderlere Verilecek Bilgiler

 • Tanışma anında tüm personeli de tanıtınız.
 • Kamp, Tesis özellikleri ve tarihçesini açıklayınız.
 • Liderin özellikleri nedeniyle öğretmen-öğrenci ilişkisinin okulda kaldığını burada izcilik prensiplerinin geçerli olduğunu dikkatle vurgulayınız.
 • Hareketli ve canlı bir program uygularken beklentileri tespit et, kendi beklentilerini açıkla.
 • İdeolojik, dini istismar, kural dışı hiçbir harekete izin verilemeyeceğini açıkla.
 • Sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi ver.
 • Malzemeleri yerinde ve amacına uygun kullanma hakkında bilgi ver.
 • Dedikoduyu önleme gayretini belirt.
 • Kamp talimatlarını dikkatle açıkla, gerekli yerlere as.
 • Mutfaktan özel yemek alma, öğüdünü bekle. İzcinin yemeği yiyecekten, içmediği meşrubattan vb. sende uzak dur.
 • Personelle olan ilişkilerin düzenlenmesi.
 • Her akşam yapılan değerlendirme toplantılarına katil. Sorunla birlikte çözümde öner.
 • Kamp yönetiminden izin almadan misafir davet etme.
 • Dönüşte velinin sert çıkışlarına muhatap olmamak için kampta ünitenle ilgilen, sağlıklı, mutlu kamp yapmalarını sağla.
 • Kampa katılan izcinin, hayata bakış açısı burada gelişecektir. Olumlu örnek almasına gayret et, hayal kırıklığına uğratma.
 • Başarılı ve mutlu kamplar dileği ile resepsiyonu açınız.

Kamp Genel Talimatı

 • Kamp Yönetimince verilen görevler eksiksiz yerine getirilir. Aksamalar ilgili Rehbere bildirilir.
 • Her Rehber, birlikte olduğu kampçılardan yönetime karşı sorumludur. Onların kamp programının gerektirdiği faaliyetlere katılmalarını sağlar.
 • Su, elektrik, malzeme kullanımında tasarrufu özen gösterilir.
 • Hiçbir kampçı izin almaksızın kamptan ayrılmaz.
 • İlk yardım gerektiren olaylar Doktorun bulunduğu İlk Yardım Merkezine bildirilir.
 • Ziyaretçiler nöbetçi lider yardımı ile kampı gezebilir.
 • Törenlerde kıyafet: Kamp tişörtü ve sporcu şortu giyilebilir.
 • Zaman çizelgesinde belirtilen kurallara uyulur.