İzcilik Nedir?

Günümüz modern yaşamı bireylere pek çok kolaylık sağlarken, zihinsel ve bedensel aktiveleri oldukça sınırlamaktadır. Bugünün çocuk ve gençleri ev-okul-dershane üçgeni içerisinde akademik başarı, teknolojik eğlence ikilemi arasında yaşamaktadırlar. Sosyal ilişki kuramama, toplumsal değerleri özümseyememe, teknoloji bağımlılığı, her türlü kötü alışkanlık ve tüm bunların beraberinde getirdiği olumsuzluklar çocuk ve gençlerimizi bekleyen tehlikelerdir. SETA’nın 2012 yılında 15–29 yaş aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla yaptığı “Türkiyenin Gençlik Profili” araştırmasına göre; ” Gençlerin üçte birinden fazlası (%35,7) sigara içmekte, beşte birinden fazlası (%21,7), alkollü içki kullanmakta, beşte birinden fazlası (%21,4), kumar oynamaktadır”.

“Nitelikli, girişimci, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik, ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak temel varlığımızdır. Bu çerçevede, gençliğimizin her anlamda donanımlı, temel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini temin etmek, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve istikbale güvenle bakmalarını sağlamak hükümetimizin bütün politikalarında gözeteceği bir önceliğimizdir” ( 60. Hükümet Programı’ndan)

Çocuk ve gençlerimizin örnek büyüklerin liderliğinde, fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacak ortamlarda bulunmaları gerekmektedir. İşte izcilik, gençlerimizin bu gereklilikler doğrultusunda gelişimini sağlayacak, herhangi bir ayrım olmaksızın herkese açık, politik olmayan, üniformalı, eğitimsel bir gençlik hareketidir.

Bu hareketin önemini şöyle sıralamak mümkün:

1) Dünyanın En Büyük Organizasyonlarından Biridir

Bugün Dünya’da 137 teşkilatta 20 milyona yakın izci vardır. Günden güne genişlemekte olan bu organizasyon üyeleri arasında sağlam bir dayanışma vardır. Bu dayanışmanın temelinde, başlangıcından bu yana değişmemiş olan izciliğin temel prensipleri yatmaktadır. Bu temel prensipler, sağlam bir kumaşın lifleri gibi izciliği sürekli ayakta ve canlı tutmaktadır.

2) Milli ve Milletlerarası Bir Harekettir

İzcilik hem milli hem de milletlerarası bir harekettir. İzciliğin temel prensiplerine bağlı kalmak şartıyla her ülke kendi şartları ve kültürleri doğrultusunda, izcilik faaliyetleri yapmaktadırlar.

3) Politik Olmayan Bir Harekettir

İzcilik, politika ile uğraşmaz, yani politik parti sistemlerinde olduğu gibi politikanın esasını teşkil eden iktidar için uğraşan bir organizasyon değildir. Politikadan uzak olma hususu, tüm milli teşkilatlardan özellikle istenir ve beklenir. Ancak bu durum, izcilerin yaşadıkları ülkenin politik realitelerinden tamamen uzak olduğu anlamına gelmez. Her şeyden önce izcilik, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir harekettir. Bu yurttaşlık eğitimi ise o ülkenin politik realiteleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılamaz. İzcilik organizasyonları bu durumun bilincindedir.

4) Irk ve Din Ayrımı Gözetmez

İzcilik, herkese açık bir harekettir. Her izci mutlaka bir dinin mensubudur. Hiçbir izci, şu ya da bu din konusunda zorlanmaz. İzcilik için önemli olan bir dinin mensubu olmaktır. Her renk ve ırktan, her dinden izciler, bu teşkilatın çatısı altındadır.

5) Gençlik Hareketidir

İzcilik bir gençlik hareketidir. Daha doğrusu çocuk ve gençlere hitap eder. İzcilik hareketi içine girmiş herkes bu ruhu aldıktan sonra ölünceye kadar onu yaşatır. Ülkemizde izcilik faaliyetleri üç kademede yapılmaktadır:

  • 7-11 yaş grubu için küçük izci (Eski adı Yavrukurt),
  • 12-15 yaş grubu için izci,
  • 15-18 yaş grubu için ergin izci çalışmaları diğer ülkelerde de benzer uygulamalar yapılmaktadır.

18 yaşından sonra izci lideri olarak hizmet vermek mümkündür. Lider olarak görev almayanlar ise yukarıda değinildiği gibi izcilik ruhunu hayat boyu devam ettirirler.

6) Gönüllü Bir Harekettir

İzciler gönüllüdür. Dünya’nın hiçbir yerinde kimse izciliğe katılması için zorlanmaz. Liderler de gönüllüdür. Deneyimlerini ve bilgilerini gençlerin hizmetine sunmaktan son derece mutlu olmaktadırlar. Onlar izcilere emretmek yerine rehberlik yapmayı, onları dinlemeyi tercih eder, böylece onların gerçek dünyası ile buluşmayı arzu ederler.

7) İyi Bir Eğitim Aracıdır

İzciler, oluşturdukları küçük gruplar içinde (oba), liderlerinin rehberliğinde, kendilerinin de katkıları ile hazırlanan, gelişmelere uygun programlar doğrultusunda, genellikle açık hava faaliyetleri ile bilhassa izcilik temel prensipleri doğrultusunda faaliyete katılırlar. İzciler bu faaliyetlerle iyi bir kişilik, sağlıklı bir bünye, bilgi ve beceri kazanırlar. Yetenekleri gelişir, davranışları gelişir ve değişir, bilgi ve beceri kazanır. Bu eğitimi oyun ve eğlence esprisi içerisinde kazanırlar. İzciler amaca bizzat yaparak, yaşayarak ulaşırlar.