İzci Alkışları

Alkış, kelime anlamı olarak; Alkışlamak eylemi, alkışlama;

  1. El çırparak alkışlama;
  2. Toplu halde yüksek sesle “yaşa” “var ol” gibi ululama sözlerini haykırarak birini ululamak.

Alkışlamak ise bir şeyin beğenildiğini, hoşa gittiğini anlatmak için el çırpmak veya o yolda söz söylemek, anlamına gelmektedir.

İzci Alkışı : Özellikleri olan ve topluca yaptırılan bir alkış türüdür. İzci alkışları, uluslar arası nitelik taşır. Çünkü; İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Bu nedenle, uluslar arası örgüt eğitim doğrultusunda , sürekli ve uygulamalı, müşterek bir eğitim sistemi içindedir. Alkış; Kamp ateşlerinde, gösteri yapan gruba yapıldığı gibi, birey veya topluluklar içinde de yapılmaktadır. İzci alkışlarında en önemli koşullardan birisi, birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Alkış daima bir lider tarafından yaptırılır. İzci Alkışları;liderden lidere değişikliğe uğratılmamalı ve kökenine sadık kalınmalıdır. Lider, bilinen alkışları değişikliğe uğratmadan, kendine özgü yeni alkış şekilleri bulmalıdır.

ÇİKABUM ALKIŞI

Çika bum çika bum Çiko vakko çiko vakko Çika bumA…ha a…ha (Ses inceltilerek değişik ses tonlarında tekrarlanır…)

YUMRUK ALKIŞI

Eller yumruk olarak sıkılır ve bilekteki etli kısımlar birbirine vurulur….

BRAVO ALKIŞI

U şeklinde oturan sıraların bir kanadı (BI) der, diğeri (RA), son kanadı da (VO) der. Elebaşı sırayla bu kanatları gösterdikçe oralardan kendilerine ait sesler çıkar. Bunu çabuklaştırıp, yavaşlatmak elebaşının elindedir.Sonunda üç defa çabuk çabuk, BRAVO,BRAVO,BRAVO denir.

ARAM SAMSAM ALKIŞI

AramSamsam,AramSamsam (Eller ördek şeklinde)Gulu gulu gulu gulu ram Samsam (Eller göğüs altında)AramSamsam, Aram Samsam,Arami, AramiGulu gulu gulu gulu ram Samsam (Bel kıvırtılıyor)Gulu gulu SamsamGulu gulu gulu gulu ram Samsam

KARPUZ YEME ALKIŞI

Elimizde sanki bir karpuz dilimi varmış gibi, ağız mızıkası çalar şekilde, ağzımızı şapırdatırız: UFLLL…UFLL…UFLL.. Sonra da çekirdekleri tükürme taklidi yaparız. PFLL… PFLL.. PFLL.. Bu hareketten sonra karpuz kabuğunu atarız: Kolumuzu yere atma taklidi yaparak, TU… KAKA… TU… TU… KAKA… deriz.

TÜFEK ALKIŞI

Piyade tüfeği: abi abi abi.Makineli tüfek: baba baba babaTop: Ne var oğlummm, ne var oğlummm…

SÜVARİ ALKIŞI

Atlar toprakta yürüyor—- eller dizlere vurulur.Atlar köprüde yürüyor—- yumruklar göğse vurulur.Atlar otlar arasında yürüyor—- eller bir birine sürtülür.Atlar çamurda yürüyor—- ağızla çamurda çıkardığı ses çıkarılır.Atlar hendekten atlıyor—- Hooop güüm, diye bağırılır.

ÖPÜCÜK ALKIŞI

Başparmaktan başlayarak sıra ile sağ elin parmakları öpülür, ardından el açılarak “oh!” denir.

YAĞMUR ALKIŞI

Liderin işareti ile bütün grup, önce tek parmak ile alkışlarlar. Bilahare Çift parmakları vurulur.Üçer parmakları vurulur.Dörder parmakları vurulur.Avuçları vurulur.Yağmurun azaldığını belirtmek için geriye ters sıra ile inilir.

TAHTEREVALLİ ALKIŞI

Lider karşıda kollarını iki yana açmıştır. Grup da ikiye ayrılmıştır. Her iki grup pür dikkat liderlerine bakarlar. Liderin kendilerine alt kolu inince ellerini bir defa vurur. Liderin kolları bir tahterevalli gibi inip kalktıkça,inen taraflar birer defa ellerini çırparlar. Lider hareketlere renk verir.

ŞEFTALİ ALKIŞI

İzciler önce ağaca uzanarak şeftalileri koparmaya çalışırlar. Ayaklarının üzerinde yükselerek en sonunda şeftaliyi koparırlar. Şeftaliyi büyük bir iştahla Hıuşp! Huş diyerek yemeye başlarlar. Şeftali bittikten sonra Puu diyerek tükürürler.

FADİME’M ALKIŞI

Köprünün altında bir kayme buldumHoplama Fadime’m ben buldumZıplama Fadime’m ben buldumKız sen gelecen diyeYollara halılar çaktırdım.

FÜZE ALKIŞI

Lider diz çöküp elleri kaldırarak yükselir elleri açıldığı an Bıv, güm, bom gibi diye bağırılır.

MASAL ALKIŞI

Aşağıdan başlayarak yukarı doğru (bel bükülür ve yavaş yavaş doğrultulur) güçlü el çırpılır. Her el çırpılışta HEY diye bağırılır.

AĞAM ALKIŞI

Lider izcileri dört gruba ayırarak sırayla şunları söyletir. “Ağam zengin ağam zengin.” “Neden zengin neden zengin?” “Şundan bundan şundan bundan.” “Yalan yalan.”

KAYIKÇI ALKIŞI

İzciler iki gruba ayrılır ve lider kayıkçı küreği kaç defa çekiyor diye bağırır: 1.grup: Kayıkçı küreği bir defa çekiyor bir sağa bir sola bir defa çekiyor. 2.grup: Hayır, kayıkçı küreği iki defa çekiyor bir sağa bir sola iki defa çekiyor. 1.grup: Hayır, kayıkçı küreği üç defa çekiyor bir sağa bir sola üç defa çekiyor. (böyle devam eder) Sonunda bir grup kayıkçı küreği çekmiyor işte çekmiyor çekmiyor çekmiyor işte (diye bağırarak bitirir).

ÖRÜMCEK ALKIŞI

Anne örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış ıslanmış. Baba örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış ıslanmış. İZCİ örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış ıslanmış.

GÖĞÜS ALKIŞI

Ellerle trampet çalar gibi göğsü döveriz. Bu hareketi yaparken OOO OOO OOO OOOĞ III IIII İİİ İİİİ ÖÖÖÖ ÖÖÖ UUU UUUU ÜÜÜ ÜÜÜÜ gibi sesli harfler çıkarırsak renk vermiş oluruz.

ARI ALKIŞI

Sağ elimizin başparmak ve işaret parmağımızı birleştirip VIZZZZZZZ diye yüzümüzün etrafında çeviririz. Sonra işaret parmağımızla burnumuza dokunarak PIT diye bir ses çıkarırız. Sonra ellerimizle burnumuzun ve yüzümüzün arı sokmasından PUFFFF diye şiştiğini ifade ederiz. Yine ellerinizi dizlerimize vurarak III II diye ağlama taklidi yaparız. Bilahare sağ elimizle ilaç içer gibi işaret yaparak LIK LIK LIK LIK diye ilaç içtiğimizi gösteririz. Sonra şişin inme hareketi olarak FIŞŞŞŞŞ der ve ferahladığımızı ifade için hep beraber OHHH diye iç çekeriz.

MANGO ÇEÇE ALKIŞI

Mango çeçe Çeko risa Risa risa mango Ee mango mango Her nereye gitsek Bize sorarlar Kimleriz biz? Nereliyiz? Cevap verirsek Biz izciyiz deriz. Sesimizi duymazsa Daha yüksek söyleriz (ikinci sefer “sağır mısın deriz” denir ve daha gür bir sesle tekrarlanır).

Fİ ALKIŞI

Fi! Fi fly fo! Fişko Kanveli kanveli kanveli fişko Na nanananna fişko Fişko beni salla beni Ovakko vakko beni Fişko beni salla beni Ovakko vak Fidat fidat da dat Fidat fidat fış!

KAPİTAL ALKIŞI 1

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir, koro halinde izciler ise inhana nakaratını tekrarlar. Hop çiki yudubi Koro halinde: innaha Gıdılda beybi Koro halinde: innaha Kavuniçi yudubi Koro halinde: innaha Birazda beybi Koro halinde: innaha Ghayrin ghayrin Koro halinde: innaha Oooh, ooh Koro halinde: innaha İzciler ellerini çırparak, bu kısmı tekrarlar.

KAPİTAL ALKIŞI 2

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir. İkinci dize, birincisine göre daha yumuşaktır. İzciler koro halinde söyleneni tekrarlar. Ses azalır-çoğalır, incelir-kalınlaşır.Hani, Kuni.Ha-ni, Ku-ni.Haa-ni, Kuu-ni.Ha-ni, Ku-ni, şalvaani.

KAPİTAL ALKIŞI 3

Dizeler gür sesli birisi tarafından söylenir. İzciler koro halinde tekrar ederler.Efzun ganildi.Zemi zemi, zem zem.Babili leyli, babili zeyli,Onu bunu bilmemZemazem zemazemAh, zemazem zemazem.Bu dizeler iki defa söylenir ve el çırpılır.

YUMRUK ALKIŞI

Boma çika bom. Rika çika bom.Boma çika rika çika boma çika bom. Sis bomba. Sisten bomba. Borçka Borçka ra ra ra.İzci izci hey hey hey