Gençlik – Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği

Kulübümüzün gençlik programlarından olan Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği programı, lise düzeyindeki kız-erkek öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bir programdır. Toplam 20 hafta sürmesi planlanan bu program; donanım, ağ, siber güveliğe giriş vb. yani kısacası günlük hayatta bilgisayar kullanırken bilinmesi gereken bilgi ve becerilerin edinilmesini hedeflemektedir.

Çalışmamızda toplam üç senede sırasıyla; birinci yıl; giriş düzeyinde donanım, işletim sistemleri, sistem kurulumları, yazılımlar ve güvenliğe giriş, ikinci yıl; Kali Linux ve güvenlik yazılımlarını kullanma, üçüncü yıl ise; Python dili, güvenlik yazılımı geliştirme ve bilgisayar sistemleri güvenliği konuları üzerine eğitimler gerçekleştirilecektir.

Teorik olarak öğrenilen bilgileri pratikte de uygulamayı hedefleyen Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği programı okul döneminde olup, her Cumartesi günü yarım gün şeklinde gerçekleşmektedir.

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnIl0aSkjR7YsIqDK1JjMv4I2_Uo4KXSB6pvcv4zpQp7Mh0A/viewform